Støtteperson § 54

Paragraf 54

Hvordan kan vi bidrage?

Forældre til anbragte børn har jf. LSS §54 ret til en støtteperson.

 

Som støtteperson kan HHSS medvirke til, at man som forældre får en bedre forståelse for anbringelsen, samt bidrage til at sikre det optimale samarbejde med kommunen, pleje-familien eller anbringelsesstedet.

 

Vi har indsigt og erfaring i arbejdet med anbragte børn, forældresamarbejdet, sorg og krisesituationer samt stor viden på anbringelsesområdet.

 

Som forældre sikres man en fleksibel løsningen af opgaven, som kan varetages fra det tidspunkt, hvor anbringelse indgår som en mulighed, under anbringelsen og i en kortere periode efter hjemgivelse.

 

Vi kan bidrage til:

 

Et styrket samarbejde og involvering i arbejdet omkring barnet/børnene.

Hjælp med udredning af eventuelle spørgsmål til den måde kommunen arbejder på og vi hjælper forældrene med at læse og forstå skriftlig materiale i forbindelse med anbringelsen.

 

HHSS ønsker igennem forståelse og involvering at støtte forældrene i samarbejdet med anbringende myndighed.

Vi deltager som støtteperson i møder med kommunen, som et ekstra øre og efterfølgende evaluerer mødet med de involverede.

Som støtteperson vil vi være lyttende, og give et anerkendende og respektfuldt modspil.

 

Hvorfor en støtteperson?

 

Fordi undersøgelser, evidens og erfaring viser, at forældre til anbragte børn og unge har glæde og gavn af en støtteperson at tale med.

 

Dette bidrager til:

 

  • Et større overskud hos forældrene, når andre er med til at rumme sorg og frustration i forbindelse med anbringelsen.
  • Støtte og hjælp til forældrene for at få mere kvalitet i samværene.
  • Større forståelse for barnets problemer.
  • En styrket kontakt mellem forældre og barn.

 

 

 

Er du i tvivl om hvad du kan få hjælp til?

HHSS

Fordi vi ønsker at skabe en kontakt der betyder noget!

 

Vi tror på at udviklingen sker igennem en vedvarende kontakt og stærke relationer som bakker op omkring drømme, idéer og håb.

Kontakt

 

Socialrådgiver Olejaan Petersen

 

Lavetten 6, 1. tv

2860 Søborg

 

Telefon: 41 16 5465

Mail: olejaan@hhss.dk

CVR 78950919

 

Hvorfor mig?

 

Fordi jeg interesserer mig for at gøre en forskel og tror på at den gode kontakt kan hjælpe borgeren godt på vej.

 

 

Copyright. Haandholdtsocialservice.dk