Praktisk pædagogisk støtte til familier

Støtte i hjemmet

Skab den bedste hverdag

Pædagogisk støtte i hjemmet

 

I den praktisk pædagogiske støtte fokuseres der på vejledende og anvisende støtte inden for hjemmets rammer.

 

Der arbejdes på, at udvikle forældrenes kompetencer og give dem konkrete redskaber til hverdagen i overensstemmelse med børnenes udvikling og behov samt støtte dem i, at fastholde de nye kompetencer via rådgivende samtaler, men også ved at være deltagende / vejledende og anvisende med nye handlemuligheder omkring børnene.

 

Vi støtter også familien i forhold til at strukturere og planlægge de løbende praktiske husholdningsopgaver som oprydning, tøjvask, rengøring, indkøb, madlavning, økonomi mv., således at der kan blive bedre overskud og energi i familien og dermed bedre betingelser for at arbejde med og udvikle forældrekompetencerne.

 

 

 

Er du i tvivl om hvad du kan få hjælp til?

HHSS

Fordi vi ønsker at skabe en kontakt der betyder noget!

 

Vi tror på at udviklingen sker igennem en vedvarende kontakt og stærke relationer som bakker op omkring drømme, idéer og håb.

Kontakt

 

Socialrådgiver Olejaan Petersen

 

Lavetten 6, 1. tv

2860 Søborg

 

Telefon: 41 16 5465

Mail: olejaan@hhss.dk

CVR 78950919

 

Hvorfor mig?

 

Fordi jeg interesserer mig for at gøre en forskel og tror på at den gode kontakt kan hjælpe borgeren godt på vej.

 

 

Copyright. Haandholdtsocialservice.dk