Familiebehandling

Opbyg familierelationen

Tryghed og nærvær

Skab tryghed og nærvær

 

Formålet med familiebehandling er at familien holdes samlet og at der skabes nogle bedre dynamikker i familien.

 

Vi samarbejder og støtter familien til at udvikle deres forståelse for hinanden, således at deres funktioner og roller i familien bliver synlige. Vi tror på at denne synlighed er med til at styrke familiens positive fællesskab.

 

Vores familiebehandling dækker forskellige typer af familierettede indsatser, der har som formål at bevare familien samlet. Arbejdet tilrettelægges med udgangspunkt i familiens ressourcer og vanskeligheder. Der arbejdes ud fra konkrete aftaler og mål, med afsæt i målene i den kommunale handleplan. Målene skal være operationelle, så det er muligt at aflæse fremskridt, men der videreudvikles også delmål sammen med familien.

 

Målet med støtten er, at familien, får en mere indsigtsfuld hverdag, ud fra deres konkrete situation, egne mål og kommunes mål. Børnene skal sikres kontinuerlighed i deres udvikling, herunder skolegang, fritidsliv og sociale kontakter.

 

Arbejdet i familien sker med respekt for normer og kulturel baggrund.

 

 

 

 

Er du i tvivl om hvad du kan få hjælp til?

HHSS

Fordi vi ønsker at skabe en kontakt der betyder noget!

 

Vi tror på at udviklingen sker igennem en vedvarende kontakt og stærke relationer som bakker op omkring drømme, idéer og håb.

Kontakt

 

Socialrådgiver Olejaan Petersen

 

Lavetten 6, 1. tv

2860 Søborg

 

Telefon: 41 16 5465

Mail: olejaan@hhss.dk

CVR 78950919

 

Hvorfor mig?

 

Fordi jeg interesserer mig for at gøre en forskel og tror på at den gode kontakt kan hjælpe borgeren godt på vej.

 

 

Copyright. Haandholdtsocialservice.dk