Forside

VI SKABER KONTAKTEN

 

 

  • Vi tror på at en anerkendende fordomsfri tilgang skaber de bedste resultater.
  • Vi tror på at skabe en vedvarende kontakt
  • Vi tror på at tryghed og nærvær gør en forskel

Støtteperson (§54)

 

Vi bidrager til at styrke forældres samarbejde og involvering i arbejdet omkring barnet/børnene.

Mentorordning

 

Vi bidrager til en helshedsorienteret tilgang til borgeren, kommunen, virksomheder, skoler og uddannelsesinstitutioner

Støttet samvær og overvåget samvær

 

Vi bidrager til at både forældre og barn oplever et trygt og omsorgsfuldt samvær.

Praktisk pædagogisk støtte til familier

 

Vi bidrager med praktisk pædagogiske støtte der fokuserer på vejledende og anvisende støtte inden for hjemmets rammer.

Kontaktperson for unge / Efterværn

 

Vi bidrager som praktisk personlig støtte til unge som skal ud i egen bolig eller hjem til familien efter en anbringelse.

Familiebehandling

 

Vi bidrager til at familien holdes samlet og at der skabes nogle bedre dynamikker i familien.

Forløbet hvad sker der?

 

Vi ønsker at skabe overblik over hvad der rent praktisk sker når vi bliver kontaktet af kommunen.

Kontakt

Kommunen kontakter os med en beskrivelse af sagen samt forventet opstart

Handleplan

Kommunen fremsender handleplan

Møde

Der fastsættes dato for møde med kommune og borger

Opstart

Sagen opstartes

Vi er det uundværlige bindeled mellem

borgeren & kommunen

 

Vi skaber tryghed og tillid, vi engagerer os i borgerens liv og hverdag for at opnå den bedste forståelse for situationen og for at kunne skabe det bedste fundament for en videre udvikling.

Vi skaber stærke relationer igennem involvering og forståelse.

Hele vores grundlag er baseret på en ærlig tilgang til forløbet.

 

 

Vi skaber forandring!

DEN GODE START

 

"Jeg arbejder målrettet på at skabe nye vaner igennem

en personlig og støttende kontakt.

Jeg går ind i forløbet 100% og sørger for at der bliver skabt både

tryghed og omsorg."

 

Olejaan Petersen

HHSS

Fordi vi ønsker at skabe en kontakt der betyder noget!

 

Vi tror på at udviklingen sker igennem en vedvarende kontakt og stærke relationer som bakker op omkring drømme, idéer og håb.

Kontakt

 

Socialrådgiver Olejaan Petersen

 

Lavetten 6, 1. tv

2860 Søborg

 

Telefon: 41 16 5465

Mail: olejaan@hhss.dk

CVR 78950919

 

Hvorfor mig?

 

Fordi jeg interesserer mig for at gøre en forskel og tror på at den gode kontakt kan hjælpe borgeren godt på vej.

 

 

Copyright. Haandholdtsocialservice.dk